Marketing

Voor wie ontwikkelen wij het project? | Welke woningen wil de doelgroep wel en welke niet? | Straatgericht of tuingericht wonen? | Wat brengt deze woning in de huidige markt op? | Hoeveel tijd is er nodig om 80% voorverkoop te halen? | Hoe ziet het programma van eisen eruit voor deze woning? | Particulier opdrachtgeversschap hoe doen we dat? | Hoe wil onze doelgroep graag wonen? |

Voor de vaststelling van een kansrijk woningbouwprogramma en het ontwikkelen van projecten die naadloos aansluiten op de woonwens van consumenten adviseer ik u graag tijdens het ontwikkeltraject. Juist in een markt die in beweging is is het van cruciaal belang dat nieuwbouwprojecten (blijven) aansluiten op de wensen van uw doelgroep. U kunt hierbij rekenen op een kleine tien jaar praktijkervaring.

Social Media

Sociale media vormen bij uitstek goede middelen om met uw doelgroep te communiceren. Door inzet van deze middelen in het ontwikkeltraject kan de doelgroep gevraagd worden om te participeren in de ontwikkeling van mogelijk hun eigen woning. Vanuit deze kennis en informatie is de ontwikkelaar in staat om woningen of gebieden te ontwikkelen die beter aansluiten op de wensen van de consumenten. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om social media in te zetten bij collectief opdrachtgeversschap. Wilt u een keer van gedachten wisselen over dit (relatief) nieuwe onderwerp neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

Advertenties