“Als een markt moeilijker wordt is het pas echt feest voor marketeers”

.. aldus een quote uit de presentatie van de heer Rietdijk (directeur NVB) over de Thermometer Koopwoningen.

In een persbericht over de markt voor nieuwbouw schetst de NVB een somber vooruitzicht voor de tweede helft van 2010. Volgens het persbericht worden er, gemeten over heel 2010, ongeveer 35% meer woningen verkocht ten opzichte van heel 2009. (lijkt mij op het eerste gezicht vrij positief en alvast een mooie ambitie voor 2011).

Echter zorgt de terugval van de verkoopcijfers in de maanden juli (WK?) en augustus (Zomervakantie?) voor deze stemmingswijziging. Als hoofdreden voor de nog te verwachten terugval in de rest van 2010 wordt de moeizame coalitievorming en de op handen zijnde overheidsbezuinigingen genoemd. Een mogelijke oplossing ziet de NVB hoofdzakelijk in een verlaging van de grondkosten en een snelle coalitievorming met behoud van de hypotheekrenteaftrek. Als je dit zo leest  word je niet bepaald vrolijk van deze berichtgevingen.

Toch zijn er in de huidige markt ook nog volop kansen te benoemen: Lees verder

Advertenties